elkom bij Reijer Venema Consultant


Van oudsher verzorgen wij belastingaangiften voor een zeer diverse groep cliënten. Onze expertise is breed en ligt op het terrein van de fiscale procesvoering.

Fiscale procesvoering omvat de contacten met de Belastingdienst in alle facetten.
Van begeleiden, advisering, onderhandelen tot het voeren van fiscale procedures.

De fiscale procedure wordt door ons van begin tot einde gevoerd.
Dus vanaf het instellen van bezwaar bij de Belastingdienst, het voeren van de beroepsprocedure voor de rechtbank, het voeren van de procedure in hoger beroep voor het gerechtshof, tot aan de procedure in cassatie bij de Hoge Raad.

Wij denken echter het liefst in een vroeg stadium met u mee om escalatie van potentiële conflicten en problemen te voorkomen.